*** V Poprade už prijímajú prihlášky na Rallye Tatry *** Akreditácia novinárov - Press *** Prihlásenie vozidiel - Posádky/Prihlásenie *** Pod Tatry sa opäť zídu autá s elektrickým a hybridným pohonom *** Bisaha s Těšinským ambasádormi Rallye Tatry 2019 *** ZVLÁŠTNE USTANOVENIA - Posádky/Dokumenty *** Premiérový ročník Rallye Tatry Legend *** Majstrovstvá Slovenska začne Valašská rally v Česku *** Usporiadatelia z Popradu sa podieľajú na Valašské rally *** Hľadá sa víťaz tretieho ročníka Tatransko-Valašského pohára! ***


PRESS
Premiérový ročník Rallye Tatry Legend

V rámci najstaršej slovenskej motoristickej súťaže sa uskutoční 1. ročník RALLYE TATRY LEGEND (3. - 5. mája 2019). Jedná sa o rally pravidelnosti historických automobilov. Súťažiaci sa objavia počas prvého májového víkendu na všetkých rýchlostných skúškach tatranskej rally vrátane atraktívneho mestského okruhu v Poprade. V nasledujúcej tlačovej správe prinášame základné informácie.

Rallye Tatry Legend je vypísaná pre súťažiacich a jazdcov z krajín FIA CEZ (Zóny strednej Európy), ktorí majú platnú medzinárodnú licenciu alebo národnú licenciu vydanú ASN z krajín CEZ a národnú licenciu SAMŠ, prípadne národnú licenciu jazdca s obmedzením pre rally pravidelnosti historických automobilov (RHP ) vydanú SAMŠ. V tomto prípade je možný štart jazdca vo veku od 17 rokov. Súťaže sa môžu zúčastniť aj jazdci, ktorí sa zaregistrujú na túto súťaž a získajú "dennú licenciu" pri splnení podmienok podľa ročenky SAMŠ a sú držiteľmi licencie jazdca a súťažiaceho vydanú ASN mimo krajín CEZ s povolením štartu v zahraničí.

Rally pravidelnosti historikov sa môžu zúčastniť spôsobilá vozidlá periódy DJ (1.1.1931 - 31.12.1990), podľa prílohy K s platným HTP alebo NHTP, takisto sériové vozidlá s evidenčným číslom a s platným technickým preukazom, platnú STK a vyrobené od 1.1.1955 do 31.12. 1999, ďalej vozidlá, ktoré majú vydané preukazy FIA HRCP alebo preukazy SAMŠ RLTP, NHRCP a vozidlá s atestáciou FIVA a so zvláštnym evidenčným číslom H vyrobené od 1.1.1955 do 31.12.1989. Pre všetky vozidlá, ktoré sa zúčastnia jazdy pravidelnosti HA, sa dôrazne odporúča bezpečnostné vybavenie podľa prílohy K a J (ochranný rám, hasici prístroj, bezpečnostné pásy a sedadlá, odpojovač elektrického obvodu). Rozdelenie vozidiel RHP: všetky vozidlá sú hodnotené spoločne bez rozdelenia.

Predpísaná priemerná rýchlosť a predpísaný čas na prejazd SP budú zverejnené vo vykonávacích ustanoveniach maximálne jednu hodinu pred štartom. Maximálna priemerná rýchlosť na celej skúške pravidelnosti je 80 km / h, v prípade jej prekročenia bude riaditeľom udelený trest 5 € za rýchlostnú skušku.

Víťazom sa stane posádka, ktorá bude mať najnižší súčet odchýlok od priemeru. Bližšie informácie nájdete v zvláštnych ustanoveniach, ktoré budú zverejnené  začiatkom apríla.

Ďalší spravodajský servis v rámci 46. Rallye Tatry 2019 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Postupne budú na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk,  ktorá od začiatku apríla dostane novú grafickú podobu a na facebookovom profile tatranskej rally.

Roman ORDELT
tlačový tajomník© RALLYE TATRY 2013 - 2019 | p.oravec@aosklubpoprad.sk | www.rallyetatry.sk
Adresa: AOS, Šrobárova 47, 058 01 Poprad | Foto: Daniel Hlinka, Slavomír Petrus, Martin Hlinka a Dávid Havránek.

Sledujte nás: facebook rallye twitter rallye youtube rallye skype rallye