*** PETROLTRANS – RALLY TEAM na 45. Rallye Tatry 2018 *** Víťazom Rally Tatry sa stala posádka Koči, Mozner ml. *** Ohlasy jazdcov v cieli Rallye Tatry *** Oficiálne záverečné klasifikácie - VÝSLEDKY *** Galéria fotografií kompletná ***


Diváci
Bezpečnosť pri sledovaní rely

Pokiaľ budete chcieť sledovať niektorú z rýchlostných skúšok Rallye Tatry, uvedomte si, že je to na vlastné nebezpečenstvo. Je v záujme vašej bezpečnosti, aby ste sa riadili nasledujúcimi pokynmi:

Oboznámte sa s diváckymi miestami. Podriaďte im výber rýchlostných skúšok (RS), prístupových ciest a parkovacích priestorov.

Nesnažte sa prísť na rýchlostnú skúšku alebo jej úsek svojim vozidlom, ak to usporiadateľ nedoporučuje. Počas trvania súťaže sa na prístupových cestách vyhnite jazde proti smeru súťažných vozidiel prichádzajúcich k trati RS. Cesty k rýchlostným skúškam sú často úzke a jazdci môžu mať naponáhlo.

Parkujte so svojimi vozidlami na vyhradených parkoviskách a odstavných plochách určených príslušníkmi polície alebo usporiadateľom.

Neničte životné prostredie a neparkujte tam, kde by ste prekážali súťažným posádkam, servisným doprovodom a ostatným účastníkom cestnej premávky.

Počítajte s časovým limitom, počas ktorého je trať RS uzavretá pred štartom i po skončení rýchlostnej skúšky.

Zaujmite svoje miesto pri trati RS už pred očakávaným prejazdom prvého jazdca. Trať RS bude otvorená až po prejazde usporiadateľského vozidla.

Zvlášť nebezpečné úseky sú označené nápisom Zakázaný priestor. Nepokúšajte sa na takéto miesta preniknúť.

Nestojte na „únikových cestách“ a na vyznačených nebezpečných miestach.

Vyvarujte sa miestam pod úrovňou trate. Na rýchlostných skúškach vedúcich cez les sa nestavajte pred „hradbu“ stromov.

Rešpektujte pokyny usporiadateľov, ak od vás žiadajú, aby ste opustili nebezpečné miesto na trati RS. Je to v záujme vašej bezpečnosti.

Udržujte od okraja komunikácie dostatočný odstup. Uvedomte si, že súťažné vozidlá jazdia veľkou rýchlosťou. Nedá sa vylúčiť ani chyba jazdca, ani nepredvídateľná technická porucha vozidla. Počas priebehu RS neprebehujte cez trať a nepohybujte sa po trati.

Nehádžte na trať RS žiadne predmety, ktorými by ste mohli ohroziť bezpečnosť prechádzajúcich posádok. Na takéto konanie pamätá aj trestný zákon.

Deti majte neustále pod dohľadom. Ste plne zodpovední za ich bezpečnosť.

Nestojte tak, aby ste zakrývali prípadné značky, návesti, smerové značky a ostatné pomôcky súťaže.

Nevoďte so sebou na rýchlostné skúšky psov. Domáce zvieratá zatvorte tak, aby sa nedostali na trať.


© RALLYE TATRY 2013 - 2018 | p.oravec@aosklubpoprad.sk | www.rallyetatry.sk
Adresa: AOS, Šrobárova 47, 058 01 Poprad | Foto: Daniel Hlinka, Slavomír Petrus, Martin Hlinka a Dávid Havránek.

Sledujte nás: facebook rallye twitter rallye youtube rallye skype rallye