Divácke miesta

SHAKEDOWN - 5 km

RS 1,2 Huta - 19,8 km

RS 3 Poprad - 9,6 km

RS 4,9 Bystré - 5,0 km

RS 5,7 Mlynky - 8,25 km

RS 6,8 Hnilec - 13,6 km


© RALLYE TATRY 2013 - 2019 | p.oravec@aosklubpoprad.sk | www.rallyetatry.sk
Adresa: AOS, Šrobárova 47, 058 01 Poprad | Foto: Daniel Hlinka, Slavomír Petrus, Martin Hlinka a Dávid Havránek.

Sledujte nás: facebook rallye twitter rallye youtube rallye skype rallye